Twitter Facebook LinkedIn

Tarina - perjantai 18.11.2016

Ekomo kokoaa yhteen kiertotalouden toimijoita

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomossa viisi yritystä toimii kiertotaloudessa yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa. Yritykset ovat NCC Industry, Maapörssi Oy, Delete Finland Oy, Gypsum Recycling Oy ja Fortum Oyj.

Ammassuopanorama kevyt

Ekomo sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteydessä Espoossa. Kuva: HSY

Ekomo sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteydessä Espoossa. Sen tavoitteena on edistää materiaali- ja resurssitehokkuutta pääkaupunkiseudulla. Lokakuussa HSY ja Ekomossa toimivat yritykset keskustelivat yhteistyön lisäämisestä ja kehittämisestä kiertotalouden edistämiseksi.

"Ekomo kerää yhteen kiertotalouden alan toimijoita. Tavoitteenamme on, että alueelle syntyy teollisia symbiooseja, joissa toimijat hyötyvät toistensa resursseista, kuten materiaalivirroista, energiasta ja osaamisesta. Siellä on valmis, vakaa ja korkealaatuinen infra sekä hyvä sijainti. Tarjolla on uusiutuvaa energiaa", sanoo toimialajohtaja Petri Kouvo HSY:stä.

Jätteenkäsittelytoiminnot ovat muuttuneet materiaalivirtojen jalostamiseksi eikä perinteistä kaatopaikkatoimintoa enää juurikaan ole. Sekajätteet on viety jätevoimalaan vuoden 2014 keväästä alkaen. Vuoden 2016 alusta alkaen kaatopaikalle ei ole saanut sijoittaa orgaanista jätettä.

"Ämmässuolle tulee yli miljoona tonnia materiaaleja tänäkin vuonna. Jotta saamme materiaalin liikkumaan, tarvitsemme yhteistyökumppaneita. Yhdessä voisimme luoda kansainvälisesti merkittävän ekoteollisuuskeskuksen", mainitsee HSY:n käyttöpäällikkö Jukka Salmela.

Lokakuun tilaisuudessa teollisten symbioosien FISS-toimintamallia esitellyt johtava asiantuntija Paula Eskola Motivasta uskoo kaikkia hyödyttävään yhteistyöhön.

"FISS-toiminnassa mukana olevat eri kehitysvaiheissa olevat puistot voisivat varmasti oppia paljon toisiltaan tekemällä yhteistyötä ja lisäämällä tiedonvaihtoa", Eskola sanoo.

Teollisten yritysten, pilottien ja tutkimuksen keskittymä

Ohkola NCC28674 kevyt

NCC jalostaa Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta syntyvästä kivilouheesta kiviainesta, jota käytetään muun muassa teiden rakentamisessa. Kuva: NCC

NCC rakentaa Ekomon alueelle kierrätysasfalttiaseman. Tuotanto asfalttiasemalla alkaa keväällä 2017. NCC myös jalostaa Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta syntyvästä kivilouheesta kiviainesta eri käyttökohteisiin, kuten murskeita teiden pohjarakentamiseen.

Delete Finland Oy valmistaa uusiokiviainesta rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvästä betoni- ja tiilijätteestä. Gypsum Recycling Oy jalostaa kipsijätettä raaka-aineeksi kipsiteollisuuteen.

"Haluaisimme tehdä vielä enemmän yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopiston kanssa. Toivon, että voisimme perustaa esimerkiksi tutkimuskenttiä ja kiertotalousmallia tukevien innovaatioiden pilotointi-mahdollisuuksia Ekomoon", Kouvo jatkaa.

Maapörssi Oy testaa Ekomossa hiekoitusmurskeen puhdistusmenetelmää. Nykyään käytetylle hiekoitusmurskeelle ei ole juurikaan muuta käyttöä kuin täytemaana. Fortum kehittää hevosen kuivikelannasta ja sahanpurusta energiantuotantoon sopivaa HorsePower-biopolttoainetta.

HSY tutkii mahdollisuuksia tuottaa jätevesilietteistä uusia tuotteita, esimerkiksi biohiiltä ja lannoitteita, jotta ravinteet saataisiin mahdollisimman hyvin kiertoon. HSY tutkii myös ravinteiden talteenottoa kokeessa, jossa selvitetään levien kasvatusmahdollisuutta kompostointilaitoksen prosessivesissä.

Teksti: Hanna Tukiainen

Kirjoittaja toimii Ekomo-hankkeen projektipäällikkönä HSY:ssä.

Kommentoi

0 kommenttia

Näytä Piilota

Kukaan ei ole vielä kommentoinut tätä sivua.