Uutinen - keskiviikko 01.11.2017

CircHubs etsii uutta kiertotalousliiketoimintaa

Pääkaupunkiseudulla,Tampereen, Turun ja Oulun alueilla syvennetään Suomen suurimpien kaupunkien yhteistyötä ja edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä kiertotalouden ympärille. Alueellisissa kiertotalouden keskittymissä, kiertotalouskeskuksissa, on esimerkiksi yritysten mahdollista testata uusia toiminta- ja ratkaisumalleja sekä osallistua hyödyllisten innovaatioiden kehittämiseen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kehittää hankkeessa Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomosta alustaa innovaatioille sekä tuottaa laadukasta materiaalitehokkuustietoa kiertotalouden edistämiseksi.

”CircHubs-hanke täydentää hienosti FISS:issä tehtävää teollisten symbioosien edistämistä keskittyen nimenomaan kiertotalouskeskusten kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen yritysten kokeilualustoina. Kokeiluja tarvitaan helpottamaan yritysten kiertotalouden liiketoiminnan aloittamista sekä uusien innovaatioiden testaamista”, muistuttaa myös CircHubs-hankkeen ohjausryhmässä vaikuttava johtava asiantuntija Paula Eskola Motivasta.

Kun toisen jäte muuttuu toisen raaka-aineeksi, hyötyvät kaikki ja samalla edistetään kiertotaloutta. Kiertotalouden edistämiseen liittyy vielä paljon taloudellisia ja teknisiä vaikeuksia ja tarve uusille innovaatioille on suuri. Näihin pulmiin haetaan ratkaisua Suomen suurimmissa kaupungeissa uuden CircHubs-hankkeen avulla. Mukana hankkeessa on toimijoita Helsingistä, Espoosta, Tampereelta, Vantaalta, Oulusta ja Turusta.

Luvassa on muun muassa työpajoja, joissa etsitään uusia innovatiivisia toimintamalleja ja ideoita, jotka edistävät vanhojen rakennusosien uudelleenkäyttöä sekä rakennusmateriaalina käytetyn puun kierrätystä.

Yrityksiä kutsutaan mukaan tekemään nopeita yhteiskehittämiskokeiluja. Kokeilujen tiimoilta kiertotalouskeskuksista halutaan luoda innovaatioita kiihdyttäviä alustoja. Alusta yhdistää yrityksiä, kaupunkeja ja asiantuntijoita innovoimaan ja kehittämään yhdessä uusia ratkaisuja kiertotalouteen. Kokeilut rakennetaan todellisten kiertotaloushaasteiden ympärille. Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo toimii tässä pilottina.

www.circhubs.fi