Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi 31.12.2014.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Motiva Oy:n (jäljempänä Motiva) ylläpitämiin teollisetsymbioosit.fi -sivuihin ja niillä esitettyyn aineistoon. Käyttäessäsi näitä sivuja hyväksyt jäljempänä mainitut ehdot sinua sitoviksi.

Sivujen käyttötarkoitus
Motivan ulkoisten verkkosivujen tavoitteena on nostaa esille kehittyvää suomalaista teollisuutta. Yrityksillä on sivustolla mahdollisuus esitellä toimintaa ja tunnistaa uusia mahdollisuuksia toimia teollisissa symbiooseissa ja osallistua kiertotalouteen. Sivuston käyttäjät voivat lisätä omat symbioosinsa sivustoille vastaamalla teolliset symbioosit karttakyselyyn. Sivustojen ylläpitäjä muokkaa kyselyvastauksista sivuille sopivan symbioosikuvauksen. Mainosten tai muun asiaankuulumattoman tiedon levittäminen sivuilla on kielletty.

Käyttöoikeus
Sivujen käyttäjä voi kommentoida sivuilla olevia sisältöjä käyttämällä sivuille linkitettyjä ulkopuolisia verkkoyhteisöjä kuten Facebook, Twitter tai LinkedIn.

Käyttäjän Motivalle antamien tunnistetietojen tulee olla totuudenmukaisia ja sivuston käytössä on noudatettava hyviä tapoja sekä Suomen lakeja. Mikäli sivuston käytössä ilmenee väärinkäytöksiä, Motiva voi väliaikaisesti estää käyttäjän pääsyn sivuille tai poistaa käyttäjältä sivujen käyttöoikeuden kokonaan.

Kun käytetään muiden yhteisöpalvelujen kommenttityökaluja, käytössä pätevät niiden omat käyttöehdot.

Immateriaalioikeudet
teollisetsymbioosit.fi-sivujen omistusoikeus kuuluu Motivalle. Sivuilla olevien kirjoitusten, kuvien ja muun materiaalin tekijänoikeudet ovat tekijöillä. Seuraavassa kuvataan sivuston yleiset käyttöoikeusehdot. Sivustolla on lisäksi materiaalia, johon yleiset käyttöoikeusehdot eivät sovellu. Tämän materiaaliin käyttöoikeusehdot on merkitty erikseen.

Käyttäjä voi vapaasti kopioida, jakaa ja muokata sivustolta löytyvää sisältöä, jonka käyttöoikeutta ei ole erikseen rajoitettu, sillä edellytyksellä, että sisällön tekijä ja lähde mainitaan käytön yhteydessä. Sivuston sisällön tai sen osan myynti tai muu kaupallinen käyttö on kielletty.

Sivuston sisällön tai sen osan käyttö sisällön arvoa tai tarkoitusta loukkaavalla tavalla on kielletty. Sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja logot ovat niiden omistajien omaisuutta eikä niitä saa käyttää ilman omistajalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Nämä käyttöehdot tai teollisetsymbioosit.fi-sivujen käyttö eivät anna oikeutta tai lisenssiä tekijänoikeuksiin, patentteihin, liikemerkkeihin tai muihin sivujen sisältämiin immateriaalioikeuksiin.

Tietosuoja
Kun käyttäjä lisää sivustoon sisältöjä, Motiva kerää käyttäjästä henkilötietoja, jotka tallennetaan Henkilötietolain (523/1999) mukaiseen, Motivan ylläpitämään henkilörekisteriin. Kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.Tietoja ei luovuteta ilman käyttäjän lupaa rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Palvelun käytöstä yleisesti kerättävä tieto
Palvelussa käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminallisuuksiin, kuten graafisen- tai tekstiversion valintaan ja fonttikoon suurentamiseen, osa sivuston käytön tilastointiin.

Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita joissakin toiminnallisuuksissa eikä ole suositeltavaa.

Käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet sekä palvelun käyttäjän maa.

Kerättäviä tietoja ovat muun muassa:

  • käyttäjän IP-osoite 
  • kellonaika 
  • käytetyt sivut 
  • selaintyyppi 
  • käytetty käyttöjärjestelmä 
  • ruudun resoluutio

Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Analytics -ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia.

Lisätietoja: http://www.google.com/intl/en/privacy/

Vastuuvapaus
Käyttäjä on vastuussa teollisetsymbioosit.fi-sivuille lisäämästään materiaalista, sen sisällöstä ja sen esittämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät sivuille lisätty materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, muuta kolmannelle henkilölle kuuluvaa oikeutta eikä hyvää tapaa. Motiva ei missään olosuhteissa vastaa mistään epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Motiva ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä. Motivalla on oikeus halutessaan lopettaa verkkopalvelu kokonaan tai luovuttaa omistusoikeutensa siihen toiselle toimijalle. Motiva pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata sivuja ja poistaa sivuilta käyttäjien lisäämiä sopimattomia tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisia kommentteja. Mikäli käyttäjä havaitsee sivuilla muiden lisäämiä, kiellettyjä kommentteja, tästä pyydetään ilmoittamaan sivujen ylläpidolle.

teollisetsymbioosit.fi-sivuilla on Motivan itse ylläpitämien verkkoyhteisöjen lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Motivan hallinnassa, eikä Motivalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivuilla saattaa myös olla käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Motiva ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Käyttöehtojen muuttaminen
Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 31.12.2014 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Motivalla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu.

Sovellettava laki
Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin teollisetsymbioosit fi-sivuista, niiden sisällöstä tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia.