Siirry sisältöön

Fiskars Finland Oy Ab:n Sorsakosken(siirryt toiseen palveluun) keitto- ja paistoastiatehdas pyrkii lisäämään materiaalitehokkuuttaan parantamalla resurssien käyttöä. Energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä veden käyttöön kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota.
Tehtaalla on tehty jo paljon prosessimuutoksia ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi. Muun muassa käytetyt pesuaineet ovat fosfaatittomia ja niiden käyttöä on vähennetty. Pesuvettä kierrätetään tuotantoprosessissa sekä vahojen käytöstä astioiden kiillotuksessa luovutaan asteittain. Lämmön talteenoton mahdollisuuksia on selvitetty ja ensimmäisiä toimenpiteitä lämmön hyödyntämiseksi on tehty. Koko ajan etsitään uusia kustannustehokkaita tapoja lämmön talteen ottamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Materiaalikatselmuksesta apua

Materiaalikatselmoinnin tarkoituksena on tarkastella tuotantoprosessin materiaali- ja energiavirtoja sekä yhdistää nämä resurssien käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Hukkamateriaaleihin ja jätteisiin sitoutuu prosessin edetessä materiaalikustannuksen lisäksi kuluja esimerkiksi energiankäytöstä ja työpanoksesta. Laskennan tuloksien avulla pystytään osoittamaan hukkamateriaalien ja jätteen aiheuttamaa todellista kustannusta, jolloin tehostamiseen tähtäävien investointien kannattavuutta pystytään arvioimaan tarkemmin.
Fiskars Sorsakosken paistoastiatehtaalla materiaalitehokkuutta pyritään parantamaan käynnissä olevan materiaalikatselmoinnin avulla. Katselmoinnin kohteena on ruostumattomasta teräksestä valmistettu premium-tuote ja sen osin uudistettu tuotantoprosessi. Materiaalit ovat huomattava osa tuotteen tuotantokustannuksia, jonka vuoksi materiaalikatselmointi valittiin yhdeksi keinoksi tehtaan jatkuvan kehittämisen ja tuotantoprosessien sujuvoittamisen kokonaisuudessa.

Hyvä laadunvalvonta takaa pienen tuotantohävikin

Jokaisessa prosessivaiheessa toteutettu prosessi- ja laadunvalvonta huomaa mahdolliset tuotannolliset virheet nopeasti, jolloin prosessin ohjauksen kautta hukkaa pystytään minimoimaan.

Prosessi- ja laadunvalvonta poimii toimintavikaiset astia-aihiot pois tuotannosta ja nämä aihiot jatkavat matkaa materiaalikierrätykseen. Sellaiset tuotteet, joissa on visuaalinen vika, kiertävät takaisin tuotantoprosessiin ja jatkavat tuotannossa eteenpäin vian poistamisen jälkeen.

Joskus pieni visuaalinen vika jää lopputuotteeseen, jolloin tuote voidaan kuitenkin myydä II-laadun tuotteena omien Outlet-myymälöiden kautta. Visuaalinen poikkeama ei vaikuta tuotteen loppukäyttöön eikä tuotteen paisto- tai keitto-ominaisuuksiin.

Tavoitteet katselmoinnille

Fiskars Sorsakosken paistoastiatehtaalla pyritään materiaalikatselmoinnin avulla tarkastelemaan kriittisesti vallitsevia toimintatapoja ja -prosesseja. Materiaalivirta-analyysin kautta halutaan näkyväksi prosessissa kiertävät materiaalivirrat sekä prosessivaiheisiin liittyvät tarkat energia- ja työkustannukset. Materiaalikatselmointi on yksi tapa toteuttaa vastuullisuusstrategiaa.

Katselmoinnin tuloksena syntyi konkreettisia kehittämisehdotuksia tuotannollisen toiminnan ja kestävän kehityksen parantamiseksi.

Materiaalikatselmoinnilla tavoitellaan uusien kehityskohteiden avautumista sekä nykyisten prosessien tehokkuuden parantamista, toteaa QEHS Manager Taija Räsänen.

Materiaalikatselmointi toteutetaan osana EU:n osarahoittamaa Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon-hanketta(siirryt toiseen palveluun). Hankkeen yhtenä toteuttajana ja katselmoijana toimii Navitas Kehitys Oy. Lisätietoa kiertotaloudella.fi

Lisätietoa

Laura Leppänen

Projektipäällikkö, Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hanke, Navitas Yrityspalvelut