Siirry sisältöön

Teollisten symbioosien* edistämisen palvelu – FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuva malli, jolla pyritään synnyttämään uutta liiketoimintaa auttamalla yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä. Yritykset tuottavat enemmän lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toisten, ja tarjoamalla toisille omia, sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja.

Toisen jäte tai sivuvirta on toisen raaka-aine

Toisen jäte tai sivuvirta on toisen raaka-aine esimerkiksi valmistettaessa lannoitteita metsäteollisuuden lietteistä tai rakennusteollisuuden raaka-aineita keramiikkateollisuuden sivuvirroista. Symbioottisen toiminnan avulla säästetään kustannuksia ja vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi

Mallin avulla edistetään vähähiiliselle kiertotaloudelle asetettuja tavoitteita edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalikiertoa, parantamalla jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisen edellytyksiä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Lue toimintamallista

FISS-toimintamallin kehityksessä hyödynnetään jo kehitettyjä malleja esimerkiksi Britannian erinomaisia tuloksia saavuttaneen NISP-ohjelman kokemuksia (www.nispnetwork.com(siirryt toiseen palveluun)).

Teollinen symbioosi tarkoittaa fasilitoitua yhteistyötä, jota paikallisesti edistävät aluekoordinaattorit. Heidän tehtäviinsä kuuluu yritysten aktivointi ja sitouttaminen, resurssitiedon vaihto ja verkottaminen sekä avustaminen symbioosien toteuttamisessa. Parhaimmassa tapauksessa symbiooseissa luodaan kaupallisesti menestyviä korkean jalostusasteen tuotteita loppukäyttäjien tarpeisiin sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Tunnistettu sivuvirta, jäte tai palvelu voidaan kirjata ympäristöministeriön tuottamaan Materiaalitori tietokantaan. Tietokannan avulla resurssin tarvitsija yhdistetään tarjoajan kanssa.

Teolliset symbioosit Suomessa – toimintamalli on osa kiertotalouden osaamisverkostoa ja tiedon solmukohtaa Kiertotalous-Suomea. Osaamisverkostossa pyritään osallistamaan kaikkia kiertotalouteen liittyviä toimijoita edistämään yhdessä kiertotaloutta.

  • Teollinen symbioosi = yhteistyö.