Siirry sisältöön

Kiertotalouden rahoitukseen liittyviä ongelmia on tunnistettu yleisesti. Vaikka rahoitusneuvonta ja palvelut eivät ole FISS-toimintamallin ytimessä, ei FISS-toimintamallin tavoitteita voida saavuttaa ilman rahoituksen turvaamista. Yritysten ollessa pääkohderyhmänä mallissa kannustetaankin tiedonvaihtoon onnistuneisiin rahoituskierroksiin ja yhteistyöhön rahoitushakuihin liittyen. Kansalliset koordinaattorit Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus yhdessä aluekoordinaattoreiden kanssa voivat toimia fasilitaattoreina rahoitukseen liittyvissä keskusteluissa turvaten mahdollisuuden luottamuksellisiin keskusteluihin.

FISS toiminnan rahoitus

Kansallinen koordinointi rahoitetaan Kiertotalous-Suomi-hankkeen kautta vuosina 2022-2025. Kiertotalous-Suomi hankkeen vetäjinä toimivat Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.

Aluekoordinaattorit rahoittavat itse toimintansa. Tässä rahoitusmahdollisuuksiksi on tunnistettu ainakin alueellinen EAKR-rahoitus sekä yliopistokaupunkien ja työ- ja elinkeinoministeriön väliset ekosysteemisopimukset.

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. (TEM, 2021).