Siirry sisältöön

Mikä on teollinen symbioosi? Mitä hyötyä siitä on?

Symbiooseissa yritykset tuottavat lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia.

Mikä on FISS?

Aluekoordinaattorit apunasi

Oman alueesi FISS-koordinaattorit ovat apunasi. Heidän avullaan löydät yrityksellesi sopivat ylijäämäresurssien käyttäjät, tai löydät tarvitsemasi resurssin. Jos omalla alueellasi ei vielä ole alueellista koordinaattoria, voit aina olla yhteydessä Motivaan.

Aluekoordinaattorit auttavat

Kansainvälinen toiminta teollisissa symbiooseissa

FISS-toimintamallissa kansainvälisyys huomioidaan mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Teollisten symbioosien palvelusta apua kansainvälistymiseen

Ajankohtaista

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi

Mallin avulla edistetään vähähiiliselle kiertotaloudelle asetettuja tavoitteita edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalikiertoa, parantamalla jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisen edellytyksiä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi

Materiaalitori yhdistää eri toimijat

Materiaalitori

Materiaalitori tarjoaa avoimen ja maksuttoman vaihdanta-alustan yritysten ja organisaatioiden ylijäämämateriaaleille, jätteille, sivuvirroille, uudelleen käyttöön sopiville tuotteille sekä näihin liittyville palveluille. Materiaalitorilla voi myös ilmoittaa ja hakea kiertotalouden asiantuntijapalveluita. Asiantuntijailmoitukset toimivat myös teollisten symbioosien palveluiden asiantuntijapoolina, jonka kautta on mahdollista etsiä symbioosien edistämiseen tarvittavaa asiantuntija-apua.

Materiaalitori

Uutta: asiantuntijapooli Materiaalitorilla

Materiaalitorilla voit ilmoittaa ja hakea kiertotalouden asiantuntijapalveluita. Siellä voi myös ilmoittaa osaamisesta kiertotalouden alueella esimerkiksi tutkimuskonsortioiden kokoamiseksi. Asiantuntijailmoitukset toimivat myös teollisten symbioosien palveluiden asiantuntijapoolina, jonka kautta on mahdollista etsiä symbioosien edistämiseen tarvittavaa asiantuntija-apua.

Materiaalitorin asiantuntijapooli