Siirry sisältöön

Peittoon kierrätyspuistossa on tarjolla vapaita tontteja materieelien kierrätyksestä ja varastoinnista kiinnostuneille yrityksille. © Prizztech Oy

Peittoossa toimii jo useita yrityksiä, joiden liiketoiminta painottuu uusiomateriaalien käsittelyyn, puhtaaseen energiantuotantoon tai kierrätysprosessien tutkimukseen ja koetoimintaan. Laajamittaisella teollisuuden sivuvirtojen keskitetyllä käsittelyllä halutaan saavuttaa synergiaetuja. Peittooseen on hyvät kulkuyhteydet, sillä se sijaitsee lähellä satamaa ja E8-tietä.

”Peittoon kehittämistyö jatkuu yhdessä Porin kaupungin kanssa. Asemakaavoitus sekä vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen ovat käynnistymässä. Alueelle on siis tulossa uusia tontteja, joten tilaa on uusille toimijoille. Peittoo sopii monenlaisille yrityksille, esimerkiksi haketuottajakin voisi käyttää aluetta terminaalina”, kertoo Tuula Raukola Prizztech Oy:stä, joka on vastannut kierrätyspuiston kehittämisestä ja markkinoinnista ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hankkeessa.

Aiemmin teollisuuden kaatopaikkana toimineesta alueesta on muotoutumassa kiertotalouden alueellinen keskus, sanoo Tuula Raukola, Prizztech

Peittoon kierrätyspuiston toimintaan liittyen järjestetään kokeiluja ja pilotointeja, joilla pyritään vähentämään jätettä ja lisäämään alueen liiketoimintamahdollisuuksia. Circwaste-hankkeessa kartoitetaan Satakunnan alueen hyödyntämättömiä teollisuuden ja rakentamisen sivuvirtoja ja etsitään niille uusia hyötykäyttökohteita.

Peittoon kierrätyspuisto Porissa. © Prizztech Oy

Alueella toteutetaan pilotointeja, joissa testataan muun muassa valimoteollisuuden sivutuotteiden käyttöä maarakentamisessa.

Peittoon kehittämistyö aktivoitui vuonna 2012, jolloin alueelle luotu osayleiskaava mahdollisti sen käytön muuhunkin kuin teolliseen läjitystoimintaan. Kiinnostus Peittoon aluetta kohtaan on vuosien varrella selkeästi kasvanut. Circwaste-hankkeen myötä saatiin lisärahoitusta alueen kehittämiseen.

Peittoon kierrätyspuiston logo

Lisätietoa

Valimoteollisuuden sivutuotteet maarakentamisessa – testaus Peittoon kierrätyspuistossa
Peittoon kierrätyspuisto


Projektipäällikkö Tuula Raukola, etunimi.sukunimi@prizz.fi
Prizztech Oy