Siirry sisältöön

Lappeenrannan ja Imatran alueilla käynnissä olleessa Urban Infra Revolution (UIR) -hankkeessa kehitettiin geopolymeerikomposiitista rakennettuja tuotteita, joilla voidaan korvata esimerkiksi betonirakenteita. Geokomposiitin rakennusaineena käytetään pääosin teollisuuden sivuvirtoja, joten komposiittituotteet ovat loistava kiertotalousesimerkki. Jätteeksi muuten menevästä materiaalista rakennetaan tuotteita, jotka korvaavat luonnonvaroja runsaammin kuluttavia tuotteita, kuten juuri betonia. UIR-hankkeessa geopolymeerikomposiittimateriaalin kehittämisen toteuttivat LUT ja Apila Group. Imatralainen yritys Fimatec tulosti materiaalista pilottituotteita 3D-tulostuksen avulla.

Lappeenrannan kaupunkikuvaan hankkeesta jäi konkreettinen kiertotalouden elementti. Pontuksen koulun taakse rakennettiin 3D-tulostuksella geokomposiitista meluvalli, joka estää vieressä olevan rautatien junanäänien häiritsemästä oppilaiden työskentelyä. Meluesteessä on myös valettuja osuuksia, jotka valmisti ostopalveluna Joutsenon Elementti.

UIR-hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovation Action (UIA) –aloitteesta.

Geokomposiittituotteista sekä muista hankkeen lopputuloksista voi lukea tarkemmin hankkeen blogista.

Kuva: Geokomposiittimateriaalista rakennettu meluvalli Pontuksen koulun taakse Lappeenrannassa. Kuva: Terhi Jantunen 2020.