Siirry sisältöön

Suomi elää viennistä ja arvonlisästä! Teollisten symbioosien palvelu, FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) vahvistaa molempia.

Parhaimmassa tapauksessa symbiooseissa luodaan kaupallisesti menestyviä korkean jalostusasteen tuotteita loppukäyttäjien tarpeisiin sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Tuotteet usein miellettään fyysisiksi, mutta FISS-toimintamallissa kannustetaan myös aineettomien tuotteiden, palveluiden, kehittämiseen. Palveluita voivat olla esimerkiksi yhteistoimintamallit, joiden kautta teollisuuspuistot organisoituvat tarjoten infrastruktuurin ja keskitetyt palvelut alueelle sijoittuville yrityksille.

Kiertotalouteen kuuluvassa kierrätysosiossa käsitellään usein matala-arvoisia resursseja, jolloin kuljetuskustannusten osuus korostuu. Tiiviit yhteisöt tukevat kiertotalousperiaatteita, joiden järjestämisessä keskitetyt palvelut on todettu toimiviksi ratkaisuiksi.

Osaamista kansainvälistymiseen

Teolliseten symbioosien toimintamallin kautta on mahdollista tarjota tai pyytää kansainvälistymiseen liittyvää osaamista riippumatta siitä, onko tuote fyysinen tai ei. Toimintamallissa pyritään löytämään hyötynäkökulma sekä avun tarvitsijalle että tarjoajalle. Myös kansainvälisille markkinoille tähtäävien tuotteiden suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä FISS-toimintamalli on käyttökelpoinen työkalu.