Siirry sisältöön

Hämeessä on käynnistynyt pk-sektorille suuntautuva hanke, jossa keskitytään kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiin ja etsitään uusia ansaintalogiikoita. Hanke tarjoaa yrityksille muun muassa webinaareja, tietoiskuja, innovaatiotyöpajoja ja opiskelijayhteistyötä, joiden avulla muodostetaan ja jäsennetään tilannekuvaa kiertotalouden liiketoiminnan mahdollisuuksista yrityksessä.

Kiertotalous ja digitaalisuus on noussut merkittävään rooliin yhteiskunnallisessa murroksessa, uudet kiertotalouden luomat liiketoimintamahdollisuudet ovat vasta tuloillaan. Kiertotalouden liiketoimintamalleilla pystytään vastaamaan kestävän kehityksen, resurssitehokkuuden ja asiakasodotusten vaatimuksiin ja näin vahvistaa yritysten kilpailukykyä.

Digitalisaatiolla on merkittävä rooli kiertotalouden liiketoimintamallien mahdollistajana.

Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan luoda uusia mahdollisuuksia mm. materiaalien kierrätykseen, tuotteiden käyttöiän pidentämiseen ja käyttöasteen nostamiseen sekä kiertotaloutta tukevien palvelujen kehittämiseen.

”Rohkaisen yrityksiä pohtimaan mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalousosaamisen kehittäminen juuri omassa yrityksessäni voi avata ja lähtemään rohkeasti mukaan hankkeeseen”, kuvaa hankkeen projektipäällikkö, lehtori Anne-Mari Järvenpää Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa -hanke (KIITO)

Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten uudistumista ja kilpailukykyä kiertotalouden liiketoimintamalleja kehittämällä sekä turvata osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa Hämeen pk-yrityksissä. ESR+ -rahoitteisen hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu, osatoteuttajia Hämeen TE-toimisto ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Osallistuminen yritykselle tarkoittaa mm. webinaareja, tietoiskuja, innovaatiotyöpajoja, opiskelijayhteistyötä, joiden avulla muodostetaan ja jäsennetään tilannekuva kiertotalouden liiketoiminnan mahdollisuuksista yrityksessä. Osallistuminen on yritykselle maksutonta. Mukaan on jo ilmoittautunut toimijoita liiketoiminnan eri kehitysvaiheista.

”Tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen toisen yrityksen raaka-aineena on merkittävä liiketoiminnan uudistamismahdollisuus yrityksille. Juuri näiden yrityksille lisäarvoa tuottavien teollisten symbioosien edistäminen on mahdollista kiertotalousosaamisen kehittämisen kautta”, kertoo tki-asiantuntija Tanja Kähkönen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Lisätiedot (in English as well):


Anne-Mari Järvenpää, Hämeen ammattikorkeakoulu, anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi
Henri Heikkilä, LAB-ammattikorkeakoulu, henri.heikkila@lab.fi
Marja Leppänen, Hämeen TE-toimisto, marja.leppanen@te-toimisto.fi