Siirry sisältöön

Syyskuun lopussa lanseerataan kiertotalouden osaamisverkosto, Kiertotalous-Suomi. Se toimii kiertotalouden osaamisen ja tiedon solmukohta sekä yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat.

Teolliset symbioosit -palvelun verkkopalvelu (FISS, Finnish Industrial Symbiosis System) www.teollisetsymbioosit.fi (siirryt toiseen palveluun)liitetään Kiertotalous-Suomi verkkopalvelun kumppanisivuksi. Teollisiin symbiooseihin liittyvää ajankohtaista tietoa, tapahtumia ja esimerkkejä hyväksi todetuista käytännöistä kootaan FISS:n sivulle ja keskeisimmät asiat näkyvät myös Kiertotalous-Suomen uutisvirrassa.

Teollisista symbiooseista hyötyä sekä pienille että isoille yrityksille

Teolliset symbioost -palvelu on yhteistyöhön perustuva malli, joka auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä. Yritykset tuottavat lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muutetaan tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia.

Teolliset symbioosit ovat tehokas keino edistää kiertotaloutta ja uuden liiketoiminnan syntymistä.

Kestävää kehitystä kohti

Teollisilla symbiooseilla edistetään vähähiiliseen kiertotalouteen siirtymistä, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalikiertoa sekä jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä. Yhteistyö yritysten välillä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollisuuksia lisätä yritysten kannattavuutta.

Lisätietoja

Ilkka Hippinen

Johtava asiantuntija, Motiva