Siirry sisältöön

Paikallisesti uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa kehitettiin kolmevuotisessa Pirkanmaan teolliset symbioosit (PTS) -hankkeessa. Toimintamallina oli Teollisten symbioosien palvelu (Finnish Industrial Symbiosis System, FISS). Tärkeää teollisten symbioosien kehittämis- ja koordinaatiotyölle on yritysten motivointi, viestintä symbiooseista ja tarjolla olevista palveluista sekä palvelutoiminnan organisointi. Hankkeen tuloksista on tehty Pirkanmaan teolliset symbioosit – sivuvirtoja, synergioita ja symbiooseja -julkaisu.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Pirkanmaan teolliset symbioosit – sivuvirtoja, synergioita ja symbiooseja

Teollisten symbioosien palvelu auttaa eri toimijoita

Teollisten symbioosien palvelussa (Finnish Industrial Symbiosis System, FISS) fasilitoidaan yrityksiä tuottamaan toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja.

Kahvipavunkuorta huussin kuivikkeeksi ja mäskiä paperiin ja sämpylöihin.

”Yhteistyö tuottaa oivalluksia ja uusia liiketoimintaideoita. Sen olemme nähneet monissa teollisissa symbiooseissa. Pirkanmaan hankkeessa erityisen hienoa oli havaita kun työpajojen tai tehdyn taustatyön ansiosta yritykset hoksasivat omien materiaalivirtojensa olevan arvokkaita ja lähtivät selvittämään avoimin mielin yhteistyömahdollisuuksia”, sanoo Silja Kostia Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Vajaan kolmen vuoden aikana globaalit kriisit pakottivat nopeisiin toimintatapamuutoksiin ja joustavuuteen hankkeen toteutuksessa. Kohtaamisia yritysten kanssa oli hengästyttävä määrä verkkotapaamisissa, puhelinkeskusteluissa ja työpajoissa.

PTS-hankkeen aikana tavoitettiin 288 yritystä, joista tunnistettiin 93 sivuvirtaa. Näistä muodostettiin 47 symbioosi-ideaa, joista tulokseksi saatiin 16 toteutunutta symbioosiyhteistyötä.

Hankkeen kohteena oli elintarviketeollisuus, paperi- ja pakkausteollisuus sekä rakennusala, joiden haasteiden ja mahdollisuuksien symbioosien muodostumiseen todettiin vaihtelevan syynä muun muassa erilaiset materiaalivirrat, sääntely ja tuotantoprosessien kehitysaste.

Kokeilukulttuurin periaatetta noudattaen koordinointimallin suunnittelua

PITS-hankkeen tavoitteena oli ehdottaa Teollisten symbioosien palvelulle koordinaatiomallia Pirkanmaalle. Hankkeessa mallia kehitettiin kokeilukulttuurin periaatteita noudattaen ja tunnistettiin kolme tärkeää elementtiä teollisten symbioosien kehittämis- ja koordinaatiotyölle: yritysten motivointi, viestintä teollisista symbiooseista ja tarjolla olevista palveluista sekä palvelutoiminnan organisointi.

Hankkeen tuloksia ja käytettyjä resursseja vertailtaessa todettiin, että vaikka osia teollisten symbioosien koordinaatio- ja kehittämistyöstä voidaan integroida osaksi ammattikorkeakoulujen perustoimintaa, ilman ulkopuolista rahoitusta systemaattinen ja vaikuttava toiminta ei ole mahdollista.

Symbioosien menestystekijät

Kehittämiskeskus Kiertotalous Pirkanmaa “tuuppaa” jatkossa kuntia ja yrityksiä eteenpäin systeemisessä kiertotalousmuutoksessa, mutta lisäksi tarvitaan symbioosit mahdollistavia päätöksiä kunnissa ja kaupungeissa sekä alueen osaamispääoma tehokkaasti käyttöön.

Kokemukset ja tuotokset maakunnassa tapahtuvista kiertotaloustoimista on tärkeää liittää osaksi pysyvämpiä rakenteita.

Pirkanmaan teollisten symbioosien menestyksen tekijöitä ovat maakunnan toimijat ja menestystekijöitä toimijoiden motivaatio, laaja-alainen ja ymmärrettävä viestintä sekä toiminnan organisoinnin tukeminen toimijoiden todellisia tarpeita palvellen.

Uusi julkaisu: Pirkanmaan teolliset symbioosit – sivuvirtoja, synergioita ja symbiooseja

Kolmivuotisen hankkeen tuloksista on tehty julkaisu, jossa kuvataan hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia sekä esitellään konkreettisia esimerkkejä sivuvirtojen käytöstä, synergioista ja symbiooseista.

Julkaisu sisältää viisi asiantuntija-artikkelia, jotka kuvaavat hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia ja pohtivat jatkoa. Kirjoittajina on 18 asiantuntijaa Tampereen ammattikorkeakoulusta, Tampereen yliopistosta ja hankkeen toimintaan osallistuneista yrityksistä ja muista organisaatioista.

Tutustu julkaisuun

Teollisten symbioosien palvelu

Suomessa FISS-toimintaa koordinoi Motiva, joka kokoaa alueellisten toimijoiden verkostoa yhdistämään resurssien tarjoajat ja tarvitsijat kentällä. Työkaluna ovat FISS-työpajat, joissa yrityksiä sparrataan uusien synergia- ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja niiden käytännön toteuttamisessa sekä yhteistyökumppanien löytämisessä.

Silja Kostia

Yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu