Siirry sisältöön

Kun panimo valmistaa korillisen olutta, jäljelle jää kilon verran mäskiä ja hiivaa, jota voidaan käyttää vaikkapa leivän valmistuksessa, rehuna tai maanparannusaineena. Hukkaleipää tai kasvihuoneiden vääntyneitä kurkkuja voi hyödyntää oluen valmistuksessa. Kaikki nämä ovat esimerkkejä teollisista symbiooseista.

Teolliset symbioosit kiertotalouden keskiössä

Teolliset symbioosit -termi on kansainvälisesti vakiintunut termi, jota sellaisenaan ei ole helppo ymmärtää tai yhdistää siihen, mitä sillä oikeasti tarkoitetaan.

Teollinen symbioosi on useamman yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa tosiaan täydentävät yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin.


Määritelmä ei kuitenkaan kata kaikkea, teollisuusyritysten lisäksi mukana voi olla myös toimijoita alkutuotannosta, palveluliiketoimintasta tai julkiselta sektorilta. Maatalouden sivuvirroista voidaan jalostaa teollisuuden raaka-aineita, teollisuuden sivuvirtoja käyttää kunnan infrarakentamiseen tai palvelutuottaja hyödyntää toisen toimijan vajaakäytössä olevia tiloja. Kunta voi myös osallistua työn koordinoitiin ja auttaa yrityksiä kohti kiertotaloutta. Toiminnassa voi olla myös monen kokoisia yrityksiä, suuret prosessiteollisuuden yritykset isoine sivuvirtoineen, mutta myös se pieni konepaja, joka löytääkin tarvittavat teräsputket tai -levyt läheisen yrityksen poistolavalta.

Uusia innovaatioita avoimuuden avulla

Teollisten symbioosien aarteet löytyvät toimialojen rajamaastosta. Uudet innovaatiot voivat saada alkunsa, kun eri toimialojen toimijat pääsevät tutustumaan siihen, mitä toisella voisi olla tarjolla tai mitä toinen voisi tarjota.

Miksi nähdä vaivaa, jätehuolto noutaa ja käsittelee jätteet? Mutta entäpä, jos sen sivuvirran voikin saada arvokkaaksi tuotteeksi ja jätekustannukset muuttuvatkin tulovirraksi?

Teolliset symbioosit voivat olla runsaudensarvi, mutta kaikki se hyvä ei tule itsestään ja ilman yhteistyötä. Jos yritys ei itse hyödynnä sivuvirtaansa, sille voi etsiä toisen hyödyntäjän, jolle tuo sivuvirta on arvokasta raaka-ainetta. Mutta miten löydät sen hyödyntäjän tai hyödynnettävän virran? Avoimuus on tärkeä osa toimintaa, tuo virta näkyväksi, jotta voidaan miettiä sen hyödyntämistä.

Teollisissa symbiooseissa voidaan jakaa muutakin kuin materiaaleja: vajaakäytöllä olevia tuotantotiloja tai varastoja, hukkaenergiaa, kuljetuksia tai osaamista. Tämä lisää resurssitehokkuutta, vähentää kustannuksia ja haitallisia päästöjä.

Teollisten symbioosien palvelu auttaa

Teollisten symbioosien palvelu on verkosto, joka toimii osana Kiertotalous-Suomea(siirryt toiseen palveluun). Verkoston ytimenä ovat alueelliset koordinaattorit, jotka auttavat yrityksiä mukaan toimintaan. Aluekoordinaattorit auttavat tunnistamaan tarjolla olevia resursseja, niille mahdollisia hyödyntäjiä ja tutkimuksen tai asiantuntija-avun tarpeen. Viime vuoden aikana verkostoon saatiin mukaan kolme uutta maakuntaa, ja toiminta kattaakin nyt lähes koko Suomen.

 Aluekoordinaattorit auttavat yrityksiä tunnistamaan uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä tarjoavat tukea näiden mahdollisuuksien toteuttamiseen.

Asiantuntija-apua voi löytyä aluekoordinaattorin omista verkostoista tai toimintaa varten rakennetusta Kiertotalouden asiantuntijahausta(siirryt toiseen palveluun), joka on rakennettu osaksi Materiaalitori.fi-alustaa. Materiaalitorilla(siirryt toiseen palveluun) asiantuntijaorganisaatiot voivat ilmoittaa kiertotalouden osaamistaan. Materiaalitoria käytetään myös teollisten symbioosien löytämiseen: yritykset voivat tarjota siellä sivuvirtojaan tai ylijäämiään toisten hyödynnettäviksi tai etsiä tarvittavia raaka-aineita omaan tuotantoonsa.

Kiertotalous on tulevaisuutta, mutta myös jo tätä päivää. Ota ensimmäinen askel ja tule mukaan toimintaa.

Lisätietoa


Teollisten symbioosien palvelu
Materiaalitori (siirryt toiseen palveluun)
Materiaalitorin asiantuntijapooli(siirryt toiseen palveluun)

Ilkka Hippinen

Johtava asiantuntija, Motiva