Siirry sisältöön

FISS-palvelu, joka on ollut tarjolla vuodesta 2014, auttaa yrityksiä löytämään yhteistyökumppaneita ja hyödyntämään toistensa ylijäämäresursseja. Palvelun avulla on edistetty uutta liiketoimintaa, vähennetty jätemääriä ja saavutettu kustannussäästöjä.

Teollisten symbioosien palveluun, FISS-verkostoon, kuuluvat aluekoordinaattorit kokoontuivat 6.5.2024 Helsinkiin. Tapaamiseen osallistui 24 henkilöä 13 eri maakunnasta. Tapaamisen teemana oli kiertotalouden ja teollisten symbioosien edistyminen eri puolilla Suomea.

Yhteistyö avainasemassa

Teolliset symbioosit perustuvat siihen, että eri yritykset ja toimijat jakavat resursseja ja löytävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia toistensa ylijäämävirroista. FISS-palvelu auttaa yrityksiä tunnistamaan sopivia kumppaneita ja tarjoaa tukea yhteistyön aloittamiseen.

”Yritysten väliset symbioosit ovat keskeinen osa kiertotaloutta ja niillä on merkittävä rooli ekologisesti kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti aluetasolla ja siinä FISS-koordinaattorit pystyvät auttamaan tuomalla eri toimijoita yhteen ja tunnistamalla konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia”, sanoo asiantuntija Kimmo Heponiemi, Motivasta.

FISS on tehokas keino edistää yritysten välistä yhteistyötä ja ylijäämäresurssien hyödyntämistä. Palvelun kautta tarjotaan neuvoja ja tietoa tehokkaista tavoista rakentaa symbiooseja.

Materiaalitori on keskeinen työkalu symbioosien edistämisessä

Materiaalivirtoja ja hyödyntämättömiä resursseja syntyy lähes kaikissa yrityksissä. Sivuvirrat, ylijäämämateriaalit, hukkaenergia ja käyttämätön kapasiteetti kannattaa tuoda näkyville, jotta ne saadaan hyötykäyttöön.

”Yritykset eivät saa tuoda tunnistettuja sivuvirtojaan hävitykseen kunnalliseen jätehuoltoyhtiöön ennen kuin ne ovat olleet vähintään kaksi viikkoa tarjolla Materiaalitorilla. Tämä käytäntö edistää sivuvirtojen käyttöä konkreettisesti”, sanoo Hanna Tölli Centrian ammattikorkeakoulusta.

FISS-toiminta auttaa synergioiden löytämisessä

Tässä on koottuna muutamia kommentteja aluekoordinaattoreilta:

  • Yritysten väliset symbioosit ovat tärkeitä, koska niiden avulla on mahdollista säästää luonnonvaroja ja vähentää jätettä hyödyntämällä materiaaleja mahdollisimman korkea-arvoisesti. Yhteistyötapaamiset innostavat ja inspiroivat, sanoi projektipäällikkö Kirsi Knuutila, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.
  • Yhteistyötä kannattaa tehdä maanlaajuisesti ja yhteinen koordinaatio Motivan kautta on tosi tärkeää, sanoi asiantuntija Kari Laine Kouvola Innovationista.
  • On tärkeätä kuulla mitä tehdään muualla. FISS-verkostosta saa hyödyllistä tietoa ja hyviä vinkkejä ja sitä kautta löytyy uusia yhteistyömahdollisuuksia vaikuttavampien hankkeiden toteuttamiseksi, kun mitä paikallisesti pystytään tekemään, sanoo Kiertotalouden liiketoimintamallit tutkimusryhmän vetäjä Annika Holmbom Turku AMKsta.
  • Teolliset symbioosit ovat tärkeä tapa edistää resurssien tehokasta käyttöä. Pienin askelin, mutta vakaasti etenemme. Verkostot, missä kollegat tapaavat ja jalkavat tietoa sekä hyviä vinkkejä tuottavat, sanoo Kimmo Haapea, Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä.

Lisätietoa

Teollisten symbioosien palvelun aluekoordinaattorit

Kimmo Heponiemi

Asiantuntija, Motiva

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva