FISS FI

YHDESSÄ ON ENEMMÄN

Tunnista mahdollisuudet ja paranna tulosta. Symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa ja synnyttävät uutta liiketoimintaa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista ja palveluja. Tule mukaan menestymään!

FISS toiminnassa on mukana 623 yritystä ja 4734 resurssia.

CircHubs etsii uutta kiertotalousliiketoimintaa

Ammassuopanorama kevyt

Ämmässuo. Kuva: HSY

CircHubs-hankkeessa yrityksiä kutsutaan mukaan tekemään nopeita yhteiskehittämiskokeiluja. Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo toimii hankkeessa kiertotalouspilottina.

Lue CircHubs-uutinen >

 • Symbioosien jaottelu
 • Yritysten välinen symbioosi
 • Teollisuuspuisto/-alue
 • Ekoteollisuuspuisto
 • Symbioosista syntyvät hyödyt/tuotot
 • Taloudelliset hyödytTaloudelliset hyödyt
 • InnovaatiovaikutusInnovaatiovaikutus
 • TyöpaikatTyöpaikat
 • MateriaalitehokkuusMateriaalitehokkuus
 • EnergiankäyttöEnergiankäyttö
 • HiilijalanjälkiHiilijalanjälki